O nas

KUKUKA  2.0 social media    Gospodarka spotyka się ze sztuką

Rozpoczęło się w 2012 roku. Najpierw była idea, a potem przygotowania do polsko-niemieckiego festiwalu  wokół Zalewu Szczecińskiego.

Festiwal miał łączyć, pokazywać kulturę, miał być mobilny i innowacyjny, miał wreszcie wspierać identyfikację mieszkańców z regionem.

Nazwa KuKuKa jest już dzisiaj szeroko znana i kojarzona z pojęciami aktywność, oryginalność i sukces sieci współpracy:

 

KuKuKa = Kunst Kultura Kajuta, ponieważ w trakcie festiwalu przemieszczamy się najczęściej łodziami i statkami.

 

Koncerty, performance, wystawy, warsztaty, dyskusje i działania turystyczne odbywają się w ciągu dziesięciu dni w dziesięciu różnych miejscowościach wokół Zalewu Szczecińskiego. Udział w festiwalu biorą polscy i niemieccy artyści regionalni i przyjezdni, a mieszkańcy i goście festiwalu ożywiają region przygraniczny w czasie festiwalu, ale i poza nim.

 

Po sukcesach dotychczasowych festiwalowych tygodni KuKuKi od 24. maja do 1. czerwca 2013 roku i od 23 do 31. maja 2014 roku, inicjatorzy festiwalu ze Szczecina, Wolgast, Wolina, Anklam, Klempenow, Greifswaldu, Świnoujścia, Neubrandenburga, Pasewalku i Goleniowa pragną stworzyć w regionie przygranicznym wspólną przestrzeń dla prawdziwego partnerstwa.  Region ten, dzięki likwidacji granic, przestał być peryferyjną prowincją i stał się centrum Europy. Jest tak nawet wtedy, gdy lokalni politycy nie zdają sobie z tego sprawy.

 „Za kulturą podąża biznes“ – to hasło, którym KuKuKa opisuje planowany proces. Gdy tzw. miękkie czynniki i podstawowe wartości kultury funkcjonują jako uznane standardy, to przyczynia się to do powstawania trwałych miejsc pracy.

Tylko dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalna przyciąga inwestorów, firmy i specjalistów.

Ponadto KuKuKa chce uaktywniać mieszkańców regionu. Powrót do korzeni pomóc im ma w tworzeniu samoidentyfikacji. Mieszkańcy miast i wsi nad Zalewem Szczecińskim i nad rzekami w regionie pozyskać mają motywację oraz umiejętności bardziej demokratycznego życia.

By dotrzeć do ludzi, którzy na co dzień nie biorą udziału w życiu kulturalnym, KuKuKa dotrze do nich. Pozwoli to na przeciwdziałanie wpływom ekstremizmu, podobnie jak dyskusje poświęcone problemom, które dotyczą rzeczywistych problemów mieszkańców regionu. Wielkim i inspirującym wzorem jest dla organizatorów festiwalu okrągły stół, który przed 25 laty w Warszawie zainicjował pokojową rewolucję w Europie.  

KuKuKa to stworzona przez artystów republika z własną flagą (słońce - symbol jednoczącej nadziei / woda - symbol życia), republika, która rozwija demokratyczną świadomość i zrozumienie dla współpracy.

Poprzedni festiwal był silnym bodźcem do założenia Rady Kultury i Sztuki – porozumienia zrzeszającego ponad 40 aktywnych działaczy regionu.

Nowa platforma social media pomóc ma w pozyskiwaniu poparcia i środków finansowych na projekty kulturalne i artystyczne. „Matki“ i „ojcowie“ KuKuKi pragną dzięki temu wykreować nowe impulsy dla realizacji wielu idei nie tylko na czas festiwalu, chcą za pośrednictwem bloga i platformy społecznościowej facebook motywować możliwie wiele osób do zaangażowania się na rzecz ich miasta, ich wsi, ich regionu.

Mamy nadzieję, że region Zalewu Szczecińskiego czeka wspaniała, złoto-niebieska przyszłość, że rozpoznane zostaną możliwości tego regionu w centrum Europy, że rozwijać się tutaj będzie żywa, głęboka i trwała współpraca polsko-niemiecka, że modne stanie się inwestowanie właśnie tutaj.

Na fladze KUKUKi poszczególne gwiazdy Europy stopiły się i powstało w ten sposób dające energię słońce.Wróć