Często zadawane pytania

Crowdfunding to pojęcie, które oznacza, że wielu ludzi łączy się, by ciekawa idea stała się rzeczywistością.

Przekazanie pieniędzy nie jest darowizną, tylko inwestycją, udziałem i aktywnym działaniem.

Wspierający ideę najczęściej nie znają się, tworzą natomiast wspólnotę dla poparcia wybranej przez siebie akcji.

Szczecin jako nasza wspólna metropolia oraz obszar Zalewu Szczecińskiego potrzebują ludzi zainteresowanych dalszym rozwojem regionu i wzrostem jakości życia.

Proponowana platforma stanowi rodzaj zakładu o to, że w regionie jest wielu ludzi, dla których różnorodność kulturalna i wymiana kulturalna są ważne.

My, polscy i niemieccy inicjatorzy platformy, osoby kreatywne i aktywne w kulturze, zabiegamy o Państwa zaufanie, Państwa zainteresowanie i Państwa aktywność.

Nasza platforma nawiązuje do amerykańskiego wzorca prywatnego finansowania kultury i opiera się na zasadzie użyteczności publicznej.

Jak funkcjonuje "Crowdfunding"?

Jest wiele opisów pojęcia "Crowdfunding", m.in. w internecie (np. w wikipedii). W skrócie pojęcie to oznacza szybką i prostą możliwość realizacji projektu poprzez wiele (niewielkich) wpłat pieniężnych przekazywanych przez użytkowników. Autor projektu musi w związku z tym określić okres finansowania oraz wysokość środków koniecznych dla zrealizowania projektu.

Jako rekompensatę/wynagrodzenie dla wpłacających autorzy projektu mogą przewidzieć symboliczne świadczenia, które ściśle związane są z sukcesem projektu (np. bilety wstępu, nagrania na płycie CD i inne). Użytkownicy platformy otrzymują te świadczenia, gdy wpłacą określoną sumę pieniędzy.

Zasada ta zwiększa szanse na sukces projektu i tworzy bezpośredni związek pomiędzy projektem a osobami wspierającymi. Gdy projekt zakończy się sukcesem finansowym (tzn. uzyskane wsparcie będzie równe lub większe niż zakładane 100%), autorzy projektu otrzymają zebraną sumę pomniejszoną o koszty administracyjne, a tym samym zobowiązują się do zrealizowania projektu w określonym wcześniej czasie oraz do sprawozdania o realizacji projektu na platformie.

Crowdfunding i KUKUKA: co wyróżnia "KUKUculture"?

Podstawowe założenia:

 • możliwość dokonywania wpłaty w systemie PayPal i uzyskanie statusu na platformie Braintree.
 • wspierający muszą mieć CO NAJMNIEJ 18 LAT i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • pobieramy na rzecz platformy OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ w wysokości 5%.
 • ZWROT WPŁAT: jeśli nie uda się w określonym czasie zgromadzić pełnej sumy koniecznej do realizacji projektu (100% lub więcej), wszystkie wpłaty o wartości ponad 50 EURO zostaną zwrócone  osobom wspierającym. Wpłaty o wartości poniżej 50 EURO użyte zostaną w ramach administrowania platformą lub jako nadwyżka na rzecz projektu kulturalnego roku.

Przy wpłacie co najmniej 50 EURO osoba wspierająca otrzyma od autorów projektu potwierdzenie wpłaty. Planowane projekty dotyczą kultury i sztuki, a terytorialnie realizacja projektów ograniczona zostaje do terenu Republiki KUKUKA, czyli miasta Szczecina, metropolii szczecińskiej, regionu Zalewu Szczecińskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald.

Na co wykorzystane zostaną środki z „opłaty administracyjnej“?

Wysokość "opłaty administracyjnej" określona zostaje na 5% wszystkich dokonanych wpłat. Planuje się nastepujące wykorzystanie tych środków:

 • koszty serwera (provider/hosting)
 • koszty domeny (DENIC)
 • updates i konserwacja systemu przez programistów
 • dostosowania, rozszerzenia i likwidacja problemów
 • opłaty konta bankowego (konto lokalne, paypal)
 • tłumaczenia, pośrednictwo językowe
 • administracja kontem i transfer środków pieniężnych

Wszystkie nadwyżki środków, które nie zostaną wykorzystane na koszty administracyjne w roku bieżącym i następnym, przypisane zostaną na rzecz realizacji „kulturalnego projektu roku”.

Co to jest „kulturalny projekt roku“?

Jaki projekt uznany zostanie za „kulturalny projekt roku“, zdecydują w głosowaniu co roku użytkownicy platformy.

W konkursie na „kulturalny projekt roku” udział wziąć mogą wszyscy zarejestrowani użytkownicy, którzy do końca marca każdego roku przedstawią i zarejestrują w systemie swój projekt jako crowdfunding-projekt z dopiskiem (KULTURALNY PROJEKT ROKU). Dalsze szczegóły na ten temat zawarte będą w okólniku. Od początku kwietnia zarejestrowani użytkownicy mogą przez miesiąc oddawać swe głosy na jeden ze zgłoszonych  projektów (Voting).

Kulturalny projekt roku będzie wspierany przez platformę w sposób szczególny.

Co to jest „Rada Kultury“?

Każda republika ma swój rząd. KUKUculture ma natomiast „Radę Kultury“. Rada decyduje w sprawach podstawowych, np. na temat wysokości opłaty administracyjnej, controllingu itp.

Ponadto zadaniem Rady jest poszukiwanie rozwiązań w przypadku problemów. W skład Rady wejdą, obok inicjatorów, także niezależni fachowcy spośród osób wspierających, którzy sami nie zgłosili własnych projektów do realizacji w ramach działania platformy.

Jakie są zobowiązania osób wspierających, które inicjują crowdfunding-projekt?

Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo zgłosić swój crowdfunding-projekt. Tym samym użytkownik ten zobowiązuje się do:

 1. realizacji projektu bezpośrednio po zakończeniu fazy finansowania (jeśli nie podjęto innych decyzji), o ile sukcesem zakończy się zbiórka środków na realizacje projektu.
 2. realizacji projektu na obszarze Republiki KUKUKA, czyli na terenie miasta Szczecina i w obszarze metropolitalnym, w regionie Zalewu Szczecińskiego lub na terenie powiatu Vorpommern-Greifswald, lub też  do realizacji projektu, którego punktem wyjścia będzie opisany powyżej obszar.
 3. realizacji świadczeń na rzecz osób wspierających finansowych projekt, jeśli świadczenia takie zostały zaoferowane i osoby wspierające mają prawo do uzyskania tych świadczeń.
 4. wystawienia rachunków lub faktur wszystkim wpłacającym (firmom/osobom prywatnym), które dokonały wpłaty w wysokości co najmniej 50 EURO.
 5. informowania we właściwy sposób osób dokonujących wpłat o przebiegu realizacji projektu.
 6. dokonania sprawozdania za pośrednictwem platformy o zakończeniu/realizacji projektu.

Co się stanie, jeśli sukcesem zakończy się zbieranie środków na projekt, ale sam projekt nie zostanie zrealizowany?

Jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany, należy bezzwłocznie powiadomić o tym Radę Kultury. Rada, w porozumieniu z użytkownikami platformy, decyduje o kolejnych krokach. Obowiązkiem jest szybkie poinformowanie osób wspierających finansowo projekt. Ewentualne przesunięcia czasowe, zmiany warunków lub niewielkie modyfikacje wymagają uzasadnienia.

Jeżeli projekt w ogóle nie miałby być realizowany, konieczne jest podjęcie decyzji z udziałem osób, które wpłaciły sumy większe niż 50 EURO. Możliwa jest wtedy decyzja o zwrocie wpłat ofiarodawcom.

W razie niepoinformowania Rady Kultury lub w przypadku podejrzenia o rażące niedbalstwo/ próbę oszustwa, sprawa zgłoszona zostanie organom ścigania

Na ile platforma jest użyteczna dla firm?

Bez wątpliwości istnienie aktywnej i szerokiej płaszczyzny kulturalnej przynosi pośrednie korzyści firmom i gospodarce. Bezpośrednie korzyści firmy uzyskać mogą np. wtedy, gdy zdołają zintegrować sztukę/kulturę z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na tyle, że widoczne jest jej motywujące, wzbogacające i przyczyniające się do tworzenia zgranego zespołu oddziaływanie. Przykłady: nowa aranżacja optyczna ścian w firmie, usytuowanie w holu rzeźby, przygotowanie przez artystów prezentów firmowych etc. Działania takie stanowią trwałe inwestycje w kulturę gospodarowania.

W jaki sposób firmy mogą praktycznie wspierać scenę kulturalną i artystyczną?

Często pomocne są praktyczne, ale niewielkie działania, tak samo jak pomoc finansowa. W kręgach kultury szczególnie docenia się właśnie praktyczną pomoc. Poniżej przykłady możliwych indywidualnych działań:

 • Udostępnienie pomieszczeń i powierzchni.
  Przygotowana przez artystów wystawa może wzbogacić reprezentacyjną część przedsiębiorstwa. Możliwe także jest kreatywne ukształtowanie niewykorzystanych powierzchni. Prezentacje artystyczne i kulturalne wzbudzić mogą zainteresowanie potencjalnych klientów. Wydarzenie artystyczne stanowić może oryginalny wyraz podziękowań firmy dla stałych klientów.
 • Pomoc przy transporcie.
  Mobilność jest zawsze ważna, czy to w przypadku podróży na wystawę, czy też w razie uczestnictwa w dużym wydarzeniu artystycznym. Pomożecie Państwo kulturze, jeśli udostępnicie Wasze pojazdy firmowe lub samochód dostawczy na rzecz przygotowania wydarzenia kulturalnego lub artystycznego.
 • Udostępnienie niewykorzystanych materiałów biurowych lub zapasów.
  Potrzebne są najróżniejsze materiały. Często materiały biurowe lub zapasy materiałowe, mimo dokonanego odpisu, są w zbyt dobrym stanie, by je po prostu wyrzucić. Możecie je Państwo za symboliczne Euro udostępnić instytucji kultury!
 • Fachowa pomoc w dziedzinie marketingu.
  A może znacie Państwo profesjonalistę w dziedzinie marketingu, reklamy czy wzornictwa? Wtedy możecie wesprzeć artystę lub instytucję kultury rozszerzając jednocześnie swój udział w dobrej sprawie. Porozmawiajcie z Waszą agencją reklamową i podzielcie się kosztami. Możliwości są ogromne: od druku wizytówek, poprzez reklamę na samochodach firmowych aż do stworzenia logo wydarzenia artystycznego i kreacji kampanii reklamowej.
 • Oferta doradztwa w dziedzinie prawa, ekonomii lub podatków.
  Współcześnie kompetentne doradztwo to sprawa podstawowa. Dotyczy to także sfery kultury i sztuki. Często / najczęściej, ze względu na koszty i niepewność co do konkretnych korzyści, organizatorzy imprez kulturalnych i artystycznych rezygnują z doradztwa. Państwa profesjonalizm może pomóc artystom i działaczom kultury w pozbyciu się niechęci wobec doradztwa i pomóc w takim kształtowaniu działań artystycznych i kulturalnych, by były one zyskowne lub racjonalne ekonomicznie.
 • Możecie Państwo polecić artystę lub wydarzenie kulturalne w ramach Waszej działalności promocyjnej.
  Państwa firma prowadzi rozbudowana działalność promocyjną? To świetna okazja, by zademonstrować zaangażowanie w dziedzinie kultury poprzez np. publikację artykułu na temat wybranego artysty lub wydarzenia artystycznego na Waszej stronie internetowej lub na łamach firmowej gazetki. Przy tej okazji Państwa klienci uznają, że Wasza firma i filozofia działania firmy jest dzięki zaangażowaniu w kulturę i sztukę bardziej interesująca, niż inne.
 • Prezent: bilety wstępu lub talony na udział w imprezie.
  Niewielkie prezenty pomagają w utrzymywaniu więzi z klientami i przyczyniają się do poprawy klimatu wewnątrz przedsiębiorstwa. Możecie Państwo mile zaskoczyć stałych i nowych klientów robiąc im prezent w postaci biletów wstępu na wydarzenie artystyczne. Możecie Państwo też nagrodzić swych pracowników przekazując im talony uprawniające do udziału np. w warsztatach z dziedziny kultury. Takie gesty trwale poprawiają klimat w firmie.
 • Pokój dla podróżującego artysty lub organizatora imprez.
  Jeśli dysponujecie Państwo wolnymi pokojami w Waszym hotelu lub pensjonacie, to zaoferować możecie nocleg artystom lub organizatorom imprez kulturalnych na czas ich pobytu w Waszej miejscowości. Inni goście uznają to z pewnością za interesujący gest. A w rewanżu artysta zaoferować może mały występ dla gości Waszego pensjonatu lub wystawę w Państwa firmie.
 • Państwa usługi na wagę złota.
  Jesteście Państwo profesjonalistami w konkretnej dziedzinie? Przydać się mogą kompetencje w najróżniejszych dziedzinach, od kontroli i naprawy centralnego ogrzewania, pomoc w naprawie sprzętu komputerowego, aż po pozyskanie materiałów dla stworzenia scenografii teatralnej czy kostiumów scenicznych.
 • Jak się pozbyć zbędnych zapasów?
  W wielu firmach (ale i gospodarstwach domowych) niekiedy powstają zapasy materiałów, które są w na tyle dobrym stanie, że szkoda je wyrzucać, np. materiały biurowe czy materiały. A może dysponujecie Państwo nadmiernymi powierzchniami magazynowymi, macie niewykorzystane środki transportu, czy też zaoferować możecie wykonanie prac spawalniczych? Te i inne usługi są często na wagę złota dla artystów lub działaczy kultury.Wróć